Type: 
publiek
renovatie/restauratie
retail
catering
In samenwerking met: 
arcade groep, fondu landscape architects
Ligging: 
koningin astridplein 26
Opdrachtgever: 
KMDA
Projectarchitecten: 
Hans Janssen
Rein Geens
Jana Van Humbeek
Uitvoering: 
2016
Status: 
afgewerkt

aanleg inkomplein - restauratie en uitbreiding flamingo restaurant zoo

Het creëren van een inkomplein

De originele trechtervormige aanleg van het inkomplein uit het einde van de 19de E met centrale kiosk werd in ere hersteld. Het stammenspel van de kastanjebomen (Aesculus X carnea ‘Briotii’) vormt een regelmatige ritmische opstelling. Om de beoogde openheid op het plein te bekomen werden de 4 leeuwenbeelden gedemonteerd worden. Zij werden in de dierentuin herplaatst in een configuratie die aansluit bij het originele ontwerp.

Het flamingorestaurant en inkomgebouw

Het flamingorestaurant is door de jaren heen verschillende malen uitgebreid. Huidig ontwerp wil teruggrijpen naar de originele basis uit 1893. De aangebouwde delen werden terug verwijderd, de verdwenen originele travee met buitenbedieningstoog werd terug gereconstrueerd. Zoals ook in de originele configuratie het flamingorestaurant achteraan werd aangebouwd met andere gebouwen, is het ook nu aangebouwd met een nieuw bouwvolume. Het nieuwe bouwvolume omvat verschillende functies: de keuken en zelfbediening van het restaurant, de shop, EHBO, ledenadministratie, … . Het nieuwe bouwvolume neemt de landschappelijke vormentaal met S-vormige lijnen over. De luifel is de belangrijkste verschijningsvorm van het volume. De rand van de luifel is voorzien in lichtgekleurd architectonisch beton. De gevelelementen aan de zijde van het inkomplein zijn in witte natuursteen. Het volume onder de luifel buigt af richting zijgevel van het station. Op deze manier wordt het zicht op de stationsgevel hersteld en vormt deze mee de begrenzing van het plein.

De wandeling naar het Jubileumcomplex

De twee publiek toegankelijke niveaus in het Jubileumcomplex (Nocturama en Aquaforum) waren niet ontsloten voor rolstoelgebruikers. Het ontwerp voorziet twee hellingen die dit probleem oplossen. De helling start op het niveau van de tuin ter hoogte van de ingang van het nieuwe restaurant. Het eerste deel van de helling stijgt tot op niveau +3.05m. Dit is het niveau van het Nocturama. De helling keert dan om richting ingang van de Zoo, de bezoeker loopt langs de mooie zijgevel van het station en heeft zicht op het beeld van de “Arabier op kameel” van Dupon. Op het dak van het nieuwe bouwvolume is een gesculpteerde waterpartij voorzien met exotische planten waar de bezoeker kan verpozen. Het laatste deel van de helling leidt dan naar het niveau van het Aquaforum, dat van op de helling rechtstreeks toegankelijk is.

Onroerend Erfgoed

Het project ligt in de Antwerpse dierentuin, die in zijn geheel beschermd is als monument bij besluit van de Vlaamse Executieve van 22 juni 1983.