Type: 
residentieel
retail
Budget: 
€7 000 000.00
Ligging: 
Meir, Antwerpen
Bouwheer: 
immobilière Pesa
Status: 
opgeleverd ruwbouw en commerciële delen, inrichtingswerken appartement in uitvoering

Meir Patio

Op de Meir te Antwerpen staan de straatgevels schouder aan schouder: elke gevel leunt aan tegen zijn buren maar staat ook duidelijk op zichzelf. Een eenheidsfiguur opgebouwd uit sterke individuen.
Het perceel 42-44 is een locatie met twee prominente buren met een sterk verschillend karakter: aan de ene zijde een statig bankgebouw, aan de andere zijde een geklasseerde kleinschalige trapgevel.
Achter de gevels gaat een binnengebied schuil dat gestructureerd wordt door ruime binnenplaatsen (patiostructuur). Ter plaatse van het perceel 42-44 is deze structuur onduidelijk en aangetast.
Het nieuwe complex is een stedelijk massief, fijn gesculpteerd door de raakvlakken, dieptes en hoogtes van de site.
De commerciële motor van het complex beslaat de eerste twee bouwlagen, waarvan de tweede bouwlaag een eerste volumetrische uitsnit ondergaat om aansluiting te vinden bij de patiostructuur van de omgeving.
De woonvolumes en kantoren worden geschakeld, gestapeld en geschikt naar de complexe randvoorwaarden en het apparaat van regels en wetgevingen, met een optimale privacy, bezonning en ontsluiting als basisvoorwaarden.
Op typologisch vlak worden de standaardoplossingen verlaten en ingeruild voor een gevarieerd palet nieuw ontwikkelde typologieën.
Zo ontstaan twee besloten buitenpleinen en wordt de stedenbouwkundige figuur hersteld. Een uniforme materialisatie in natuursteen versterkt het idee van een stedelijk massief.
Ook op de Meir dient het massief zich aan als bemiddelaar tussen de verschillende randvoorwaarden. Een stedelijke vormentaal van kolommen, ramen en vlakken wordt ontwikkeld en ingezet om als zelfstandig gebouw, schouder aan schouder te staan met de twee prominente maar erg verschillende buren.