Type: 
renovatie/restauratie
retail
Oppervlakte: 
2 050.00m²
Ligging: 
Meir 77-79, Antwerpen
Opdrachtgever: 
Thomas – De Rudder nv
Projectarchitecten: 
Rein Geens
Heleen Carette
Uitvoering: 
2013-2014

restauratie en uitbreiding van een beschermd winkelpand Meir 77-79

Het ontwerp tracht enerzijds een grote commerciële oppervlakte verspreid over huisnummers 77 en 79 te realiseren, maar heeft anderzijds oog voor de tweeleding tussen beide panden. Zo is de duidelijke scheiding in de gevel tussen Meir 77 en Meir 79 ook terug te vinden in de positionering van de roltrapvides en de positie van gevels achteraan op de tweede verdieping.

De beschermde trapgevel van Meir 79 wordt gerestaureerd. De recente gevelbekleding en de winkelpui van het gelijkvloers worden vervangen.

De nieuwe gevel van Meir 77 geeft enerzijds op hedendaagse wijze uiting aan de opengewerkte winkelruimte met vide die erachter ligt, maar tracht zich anderzijds ook in te passen in het statische straatbeeld van de winkelpanden uit het begin van de 20ste eeuw. Concreet heeft de gevel een grote openheid op het gelijkvloers en 1ste verdieping en een strakke ritmische opbouw met rechthoekige raamopeningen op de tweede verdieping. De horizontale geleding van deze gevel is gebaseerd op de raamhoogtes en kordons van de naastliggende gevel van Meir 79. Een tot in de puntjes afgewerkte detaillering van de nieuwe gevel met natuurstenen kaders rondom raamgroepen, verticale natuurstenen vinnen, kordonlijsten, dakranden,…moet hem bestaansrecht geven tussen de fijn gedetailleerde gevels van het einde van de 19de eeuw.