Type: 
kantoor
renovatie/restauratie
In samenwerking met: 
Arcade groep, Country and city gardens, Bontinck
Ligging: 
Jan Van Rijswijcklaan
Opdrachtgever: 
Delen Private Bank
Projectarchitecten: 
Hans Janssen
Noemi Marinus
Heleen Carette
Nathalie Van Rumst
Uitvoering: 
2017

verbouwing en uitbreiding hoofdzetel Delen Private Bank

Het project behelst de verbouwing van de hoofdzetel van de Bank Delen. Bank Delen beheert vermogens van een hoofdzakelijk privaat cliënteel. Een erg belangrijk onderdeel van de relatie met het cliënteel zijn de regelmatige besprekingen in de kantoren van de bank. Bank Delen kiest er dan ook voor om op lange termijn te investeren in de verschillende provinciale zetels.

Het ontwerp zoekt in eerste instantie een slimme schakeling van de panden aan de Jan Van Rijswijcklaan 174 t.e.m. 192. Het uitgangspunt bij het ontwerp is de driedeling van de bestaande panden. Het komt er op neer dat de eerste travee van de panden, met mooi geportioneerde ruimtes aan de straatzijde in elk geval behouden blijft. Dat de volgende travee, met trappen, liften en bijhorende bovenlichten zo goed mogelijk behouden blijft, maar waar nodig nieuwe circulatiekernen zullen geïntegreerd worden. De laatste travee aan de tuinzijde zal gebruikt worden om de panden met elkaar te verbinden. Vaak is dit de travee waar doorheen de jaren reeds verschillende oninteressante verbouwingen werden uitgevoerd.

In het ontwerp is eveneens een ondergrondse parkeerplaats voorzien met twee lagen. De parking is toegankelijk vanaf de Jan Van Rijswijcklaan. Bank Delen acht erg veel belang aan de tuin. Deze neemt een groot deel van het binnengebied in.